CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 20

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày đăng bài: 19/01/2017
Chiều ngày 18/01/2017, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bà Huỳnh Nữ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TTTT đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh cùng 17 điểm cầu tại UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ông Ngô Hữu Công – Phó Giám đốc Sở TTTT thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 ngành TTT tỉnh Gia Lai. Theo nội dung Dự thảo Báo cáo:
Đến hết năm 2016, 100% Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã đưa hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào sử dụng (Hệ thống hiện nay hoạt động ổn định, việc luân chuyển văn bản điện tử đã được thực hiện từ Chính phủ đến UBND tỉnh, từ UBND tỉnh đến các Sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã); 17/17 UBND cấp huyện và 18 đơn vị cấp Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh đã triển khai mô hình "Một cửa điện tử liên thông", hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; phần mềm tổng hợp tình hình xử lý thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, hiện đang hoạt động tại địa chỉ: http://motcua.gialai.gov.vn sẽ giúp lãnh đạo các cấp theo dõi, kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương, đồng thời  giúp người dân, doanh nghiệp tra cứu, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ của mình qua mạng Internet; đã xây dựng và đưa vào hoạt động phần mềm đánh giá sự hài lòng của công dân đối với cán bộ, công chức và cơ quan hành chính nhà nước trong việc xử lý thủ tục hành chính…
Tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đến nay, có 552 đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử, trong đó: Cơ quan Đảng, Hội, Đoàn thể: 15; cơ quan nhà nước (cấp huyện và cấp tỉnh): 76; doanh nghiệp, tổ chức khác: hơn 460; báo điện tử: 01. Số máy tính có trên địa bàn đến thời điểm báo cáo: 78.474 máy tính, tỷ lệ máy tính/100 dân đạt: 6,5. 100% các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đã cung cấp hơn 1.500 thủ tục hành chính công trực tuyến ở mức độ 2 và 54 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Sở Công Thương: 41, Sở Thông tin và Truyền thông: 05, Sở Giao thông Vận tải: 04, lĩnh vực cấp phép xây dựng cấp huyện: 04) và 02 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 (Sở Tài chính)….
Việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế như sử dụng phần mềm vào công tác quản lý và khám chữa bệnh được triển khai tại hầu hết các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng CNTT tiếp tục được đẩy mạnh, được triển khai đồng bộ từ cấp Trung ương xuống địa phương, các trường học đều đã ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý và giảng dạy, đặc biệt là công tác dạy và học bằng giáo án điện tử, quản lý giáo viên, học sinh, quản lý thi, điểm thi, tuyển sinh, lập thời khóa biểu và quản lý thư viện bằng phần mềm máy tính, đã được đầu tư xây dựng 72 phòng học điện tử và trang bị 42 màn hình thông minh, nhiều trường học đã có trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin; ứng dụng CNTT trong công tác soạn giảng, ra đề, quản lý trường học…
Hoạt động BCVT đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hoá của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của các địa phương trong tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được các cấp, các ngành quan tâm, hiện đã có 100% UBND huyện, thị xã, thành phố đầu tư hệ thống bảo mật, một số Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được cài đặt các phần mềm chống virus và hệ thống tường lửa; Trung tâm tích hợp dữ liệu đặt tại Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông) đều được trang bị hệ thống bảo mật cao, được đánh giá an toàn, an ninh thông tin nhằm khắc phục các lỗ hổng của hệ thống, đảm bảo an toàn dữ liệu...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những mặt đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ TTTT năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Trọng Tín: Văn phòng HĐND và UBND huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275