CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Hỗ trợ dê sinh sản cho hộ nghèo

Hỗ trợ dê sinh sản cho hộ nghèo

Ngày đăng bài: 12/08/2022
Sáng ngày 11/8/2022, đại diện các cơ quan phụ trách giúp đỡ làng Bút - xã An Thành gồm: UBMTTQVN huyện, Chi cục Thống kê khu vực An Khê - Đak Pơ và Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro - Bộ phận một cửa huyện Đak Pơ đã tổ chức bàn giao 04 con dê sinh sản cho 02 hộ gia đình nghèo tại làng Bút - xã An Thành.

h1.png

Với mục đích hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo trên địa huyện, trong những năm qua ngoài việc hỗ trợ cây, con giống, các cơ quan theo dõi, giúp đỡ làng Bút - xã An Thành thường xuyên phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cải tạo vườn tạp, thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, vận động nhân dân thực hiện tốt “10 điều biết” và “10 điều làm” theo sổ tay Cuộc vận động; xây dựng “làng nông thôn mới”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; từ bỏ các tập tục lạc hậu, ngăn ngừa nạn tự tử, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,.....
                                                                    Mỹ Linh


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275