CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2016

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2016

Ngày đăng bài: 01/06/2016
Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với môtô, xe máy cùng nhiều chính sách mới đối với thân nhân người nhập ngũ... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 6. 

Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy

Theo Nghị định 28/2016/NĐ-CP được ban hành, phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tới đây chỉ bao gồm: xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ, quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô cho phù hợp với từng đối tượng nộp phí.

Quy định chức năng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội. Sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2016

Nghị định này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và người đứng đầu cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiêu chuẩn, chế độ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hoạt động thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế gồm: Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Nội dung thanh tra gồm đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng BHXH.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2016 - Ảnh 1

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2016

Hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở với người lao động

Từ ngày 20/6, áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 0,8 lần so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với công chức trong chỉ tiêu biên chế và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động làm việc tại các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.

Hệ số điều chỉnh nêu trên không áp dụng với thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Thời gian đi học tập trung trong nước từ 3 tháng liên tục trở lên; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên; thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giam và thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Quyết định 17/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6 quy định.

Quy định mới về thời gian không tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2016/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và cơ sở trợ giúp xã hội công lập sẽ có hiệu lực từ 01/6/2016.

Theo đó, quy định về thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề như sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP .

- Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.