CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày đăng bài: 06/01/2015
Ngày 19/12/2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4205/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo nội dung Quyết định: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đối với tỉnh Gia Lai có 04 huyện: Đak Pơ, Đăk Đoa, Kbang, Kông Chro có di sản văn hóa phi vật thể dực công nhận là Hơmon (Sử thi) của người Bahnar với loại hình Ngữ văn dân gian.

su-thi-(1).jpg

Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.
Châu Thanh Tuấn (VP HĐND và UBND huyện)


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275