CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Cải cách hành chính > UBND tỉnh Gia Lai công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2021

UBND tỉnh Gia Lai công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2021

Ngày đăng bài: 15/04/2022
Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ nhất với 95,44 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ xếp thứ nhì với 91,53 điểm; Sở Tài chính xếp thứ ba được 90,92 điểm; tiếp theo là Sở Giao thông vận tải 89,69 điểm; Sở Ngoại vụ 89,26 điểm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 89,24 điểm; Sở Xây dựng 88,71 điểm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 87,9 điểm; Văn phòng UBND tỉnh 86,79 điểm; Sở Kế hoạch và Đầu tư 86,54 điểm; Sở Nội vụ 86,12 điểm; Sở Tư pháp 85,62 điểm; Sở Tài nguyên và Môi trường 84,07 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo 82,02 điểm; Thanh tra tỉnh 79,40 điểm; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 77,86 điểm; Sở Công Thương 77,82 điểm; Ban Dân tộc 76,13 điểm; Ban Quản lý khu kinh tế 75,89 điểm và xếp cuối cùng là Sở Y tế với 72,48 điểm.
Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, huyện Ia Grai xếp thứ nhất với 78,3 điểm; thành phố Pleiku xếp thứ nhì với 76,96 điểm; huyện Kông Chro xếp thứ ba được 76,4 điểm và tiếp theo là các huyện, thị xã: Chư Pưh 75,49 điểm, Chư Sê 75,43 điểm, Đak Pơ 75,27 điểm, An Khê 74,93 điểm, Ia Pa 74,84 điểm, Phú Thiện 74,83 điểm, Đak Đoa 74,72 điểm, Đức Cơ 74,42 điểm, Chư Păh 74,39 điểm, Ayun Pa 74,09 điểm, Mang Yang 74,03 điểm, Kbang 74,01 điểm, Krông Pa 72,35 điểm và xếp cuối cùng là huyện Chư Prông với 71,47 điểm.
UBND tỉnh yêu cầu, căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và nội dung đánh giá chi tiết kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, đánh giá, rút kinh nghiệm; khắc phục tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo.
Lệ Thanh


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275