CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Cải cách hành chính > Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2018

Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2018

Ngày đăng bài: 26/10/2018
Ngày 25/10/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2018.
tap-huan-CCHC-1.jpg

tap-huan-CCHC-3.jpg

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường – Chủ tịch UBND huyện; hơn 70 đại đại biểu là lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, lãnh đạo và công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 07 xã, thị trấn; báo cáo viên có ông Chế Viết Sơn - Thạc sỹ, Chuyên viên cao cấp, Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, Giảng viên Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự nghe báo cáo viên Chế Viết Sơn hướng dẫn 04 chuyên đề, đó là: Thủ tục hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong triển khai công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS).

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã nhận thức đầy đủ, đúng đắn, có kiến thức cơ bản và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, nhận thức về cải cách hành chính nhà nước nói chung và về cải cách thủ tục hành chính nói riêng; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp với công dân, tổ chức cho đỗi ngũ cán bộ, công chức góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, cá nhân, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2018 và những năm tiếp theo.
Phạm Thị Thu Trang – Phòng Nội vụ huyện Đak Pơ.
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275