CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Xã Ya Hội triển khai nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới năm 2015

Xã Ya Hội triển khai nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới năm 2015

Ngày đăng bài: 10/11/2015
Ngày 09/11/2015, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Ya Hội đã tổ chức nghiệm thu Dự án hỗ trợ dê chăn nuôi sinh sản thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015.  Sau khi nghiệm thu, UBND xã Ya Hội đã bàn giao 38 con dê giống lai Bách Thảo cho 19 hộ nghèo trên địa bàn xã Ya Hội. 

image001.jpg
Bàn giao Dê giống cho các hộ dân

Năm 2015, UBND xã Ya Hội được hỗ trợ 130 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện nội dung phát triển sản xuất. Sau khi nghiên cứu các điều kiện tại địa phương, UBND xã Ya Hội đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình hỗ trợ Dê chăn nuôi sinh sản bằng giống dê lai Bách Thảo. Mô hình bước đầu nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Với mục tiêu đưa các giống vật nuôi có khả năng sinh trưởng, phát triển ổn định, phù hợp điều kiện địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo trên địa bàn xã, hy vọng mô hình sẽ thành công và có khả năng nhân rộng trên địa bàn.
Ngọc Yến – Phòng NN & PTNT


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275