CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > XÃ TÂN AN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

XÃ TÂN AN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Ngày đăng bài: 23/07/2014
Ngày 21/7/2014, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tân An thuộc huyện Đak Pơ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2013 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Thời gian công nhận từ năm 2014-2019. Việc công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 05 năm tính từ ngày ban hành Quyết định.

Theo nội dung Quyết định: UBND huyện Đak Pơ có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Tân An tiếp tục tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời tổ chức công bố, công khai Quyết định trên các thông tin đại chúng theo quy định.
Châu Tuấn (VP HĐND và UBND huyện)


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275