CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > UBND tỉnh tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện các giải pháp khôi phục rừng

UBND tỉnh tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện các giải pháp khôi phục rừng

Ngày đăng bài: 03/11/2017
Sáng ngày 03/11/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 5113/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí: Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
so-ket-bao-ve-rung-2.jpg

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu UBND huyện có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.​
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 01 năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đề ra như: Chỉ đạo dừng việc khai thác gỗ, cấp phép khảo sát, phê duyệt các dự án mới trên đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên; không chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên sang mục đích khác; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuyển đổi rừng để trồng các loài cây khác và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp; chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh; thực hiện phân cấp, phân công trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức, kiện toàn các ban quản lý rừng, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và lực lượng kiểm lâm. Đã thành lập 4 đoàn kiểm tra việc thực hiện thu hồi đất, kế hoạch trồng rừng năm 2017; có 17/17 huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, 14/17 huyện đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm cấp huyện; tổ chức 295 đợt vận động, tuyên truyền, họp dân với 17.000 lượt người tham dự; diện tích đất thu hồi để trồng rừng 193,2 ha; diện tích giao lại để trồng rừng trong năm 2017 là 242,21 ha; toàn tỉnh đã trồng được 6.021,9 ha rừng, đạt 80,4% kế hoạch năm 2017. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng, từ đầu mùa khô năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng; đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 54 vụ phá rừng làm rẫy với tổng diện tích rừng bị thiệt hại 23,69 ha, 901 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Kế hoạch số 5113/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian đến.
Kết luận Hội nghị đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để hoàn thành các mục kế hoạch đề ra như: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; hoàn thiện Quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua; thực hiện Đề án giao đất, giao rừng cho tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao tỷ lệ rừng có chủ trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng trên địa bàn quản lý. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh, xử lý đối với các đối tượng có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng; hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt phương án sử dụng đất cho 11 công ty TNHH MTV lâm nghiệp...  
                     Châu  Thanh Tuấn - Văn phòng HĐND và UBND huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275