CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > UBND tỉnh Gia Lai công bố hạn hán xảy ra trong vụ đông xuân năm 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai công bố hạn hán xảy ra trong vụ đông xuân năm 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 06/04/2015
Ngày 01/4/2015, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc công bố hạn hán xảy ra trong vụ đông xuân năm 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo nội dung Quyết định, UBND tỉnh chỉ đạo:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:
- Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn trên địa bàn;
- Chủ động sử dụng ngân sách huyện để chống hạn, bơm tưới cho cây trồng;
- Áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ gống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị hạn hán theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 và Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21/3/2013 của Bộ Tài chính;
- Báo cáo tình hình hạn hán, thiệt hại do hạn hán gây ra và đề xuất hỗ trợ chống hạn, cứu đói, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
2. Liên sở: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình hạn hán, thiệt hại do hạn hán gây ra và đề xuất hỗ trợ chống hạn, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra theo đúng chính sách quy định.
3. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp tình hình thiếu đói do hạn hán gây ra, đề xuất hỗ trợ cứu đói kịp thời (nếu có).
      Châu Thanh Tuấn - VP HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275