CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Tổng kết công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Đak Pơ

Tổng kết công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 06/01/2017
Chiều ngày 06/01/2017, Ban Chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện năm 2016. Đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra huyện, Chủ trì Hội Nghị.
15826256_835963579876842_891626951013024497_n.jpg

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Đoan -  Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, đồng chí Lý Tuấn Cường - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp, Cục thống kê tỉnh, đồng chí Vũ Kỳ Hậu - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Thị xã An Khê; các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện; thành viên Tổ tổng điều tra huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo và công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn; các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Đak Pơ năm 2016.
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản được triển khai trên phạm vị cả nước với chu kỳ 5 năm một lần được thực hiện theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập những thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và thực trạng nông thôn của cả nước nói chung cũng như từng địa phương nói riêng. Kết quả cuộc tổng điều tra phục vụ đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Theo báo cáo tổng kết, địa bàn huyện Đak Pơ kết thúc cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản đúng theo kế hoạch, tổng số hộ theo điều tra 9.587 hộ, trong đó khu vực nông thôn 07 xã có 8.716 hộ; khu vực thị trấn có 871 hộ tham gia sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú của hộ là 38.752 người; nguồn thu nhập lớn nhất của hộ từ nông, lâm nghiệp, thủy sản là: 7.683 hộ; nguồn thu nhập lớn nhất của hộ từ công nghiệp, xây dựng là 346 hộ; nguồn thu nhập lớn của hộ từ thương nghiệp, vận tải, dịch vụ khác là 1.326 hộ; đàn gia súc gia cầm hiện có là: gia súc đàn trâu: 608 con; bò 15.638 con; lợn 6.848 con; Gia cầm: gà 84.548 con; vịt 3.007 con; ngan, ngỗng: 2.745 con.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh về tầm quan trọng, vai trò cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 nhằm đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng, xây dựng kế hoạch phát triển khu vực nông nghiệp và nông thôn, cải thiện mức sống dân cư ở nông thôn; đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở dữ liệu của khu vực nông nghiệp, nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ của các năm tiếp theo; đồng thời đồng chí khẳng định: Kết quả cuộc tổng điều tra là cơ sở để huyện, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là giúp huyện có nhìn nhận chính xác về nông thôn, nông nghiệp trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay.

15825825_835963486543518_7126777027881977585_n.jpg

15895249_835963469876853_6908692836519684232_n-(1).jpg

Nhân Hội nghị này, Cục thống kê tỉnh đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện năm 2016.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275