CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Ngày đăng bài: 20/06/2016
Trong 2 ngày: 16 và 17/6/2016, Ban Chỉ đạo tổng điều tra huyện Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện năm 2016 cho các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện; tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo huyện; Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn; Tổ trưởng và điều tra viên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
tap-huan-2.JPG


tap-huan.JPG

Trong thời gian tham dự lớp tập huấn, các học viên đã được quán triệt kế hoạch tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản của UBND huyện; hướng dẫn các bước quy trình thu thập thông tin của điều tra viên; cách ghi phiếu điều tra theo mẫu 01 (Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ); mẫu 02 (Phiếu thu thập thông tin về trang trại); mẫu 03 (Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã); mẫu 04 (Phiếu thu thập thông tin về kinh tế hộ nông thôn). Công tác kiểm tra, lập biểu tổng hợp; công tác nghiệm thu, bàn giao tài liệu và giải đáp một số tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Đối tượng điều tra bao gồm: lao động, điều kiện sống của hộ dân cư sống ở nông thôn, hộ tham gia sinh hoạt nông nghiệp ở khu vực thành thị; điều kiện sản xuất của các đơn vị tham gia hoạt động nông nghiệp. Ngoài ra, các học viên còn được thực hành phỏng vấn và ghi phiếu, làm bài kiểm tra tại lớp nhằm giúp các điều tra viên nắm vững các kỹ năng để thực hiện thành công công tác điều tra.
Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được thực hiện từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2016 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở nước ta.
Nguyễn Hiền: Đài TT-TH huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275