CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Tập huấn công tác nông thôn mới năm 2017

Tập huấn công tác nông thôn mới năm 2017

Ngày đăng bài: 16/11/2017
Sáng ngày 15/11/2017, Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 nhằm cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thôn, làng trong công tác tham gia thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.
Tham gia lớp tập huấn có thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, lãnh đạo UBND xã, Mặt trận và các đoàn thể cấp xã, các Trưởng thôn, làng của 7 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

TAP-HUAN-NTM-2017.jpg

Đồng chí Đoàn Minh Duy – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã phổ biến và cập nhật các văn bản hướng dẫn của các cấp về triển khai thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: Quy định Bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai; hướng dẫn cơ chế và danh mục công trình thực hiện đầu tư đặc thù trong xây dựng nông thôn mới áp dụng trên địa bàn; triển khai Văn bản số 4914/BNN-VPĐP ngày 15/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.
Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu chủ động chia sẻ một số kinh nghiệm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở cơ sở theo Bộ tiêu chí mới, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới trong giai đoạn 2018-2020, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020.
Trần Ngọc Yến – Phòng NNPTNT huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275