CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Tập huấn công tác nông thôn mới năm 2016

Tập huấn công tác nông thôn mới năm 2016

Ngày đăng bài: 07/11/2016
Sáng ngày 04/11/2016, Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2016. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là các thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới, các Trưởng thôn, làng của 7 xã trên địa bàn huyện.

image001.jpg

Báo cáo tại lớp tập huấn, đồng chí Đoàn Minh Duy – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện phổ biến và cập nhật các văn bản hướng dẫn của các cấp về triển khai thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 như: Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 ... nhằm hướng dẫn cấp cơ sở các nội dung cụ thể trong công tác triển khai thực hiện và đánh giá kết quả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020.
Trần Ngọc Yến – Phòng NNoPTNT huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275