CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Phòng Nông nghiêph và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn công tác quản lý thủy lợi 2015

Phòng Nông nghiêph và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn công tác quản lý thủy lợi 2015

Ngày đăng bài: 31/08/2015
Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Từ ngày 24 đến ngày 28/8/2015, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức tập huấn công tác quản lý thủy lợi cho các công chức theo dõi nông nghiệp các xã, thị trấn và trưởng các thôn, làng tại khu vực có hệ thống nước tự chảy và công trình thủy lợi.

Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên, các học viên được hướng dẫn kỹ năng vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi; nội dung của chính sách cấp bù, miễn thủy lợi phí; kiện toàn tổ chức quản lý công trình; lập kế hoạch, phân bổ kinh phí cấp bù thủy lợi phí; những vấn đề về kỹ thuật, xử phạt vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi…
Qua tập huấn, đội ngũ cán bộ phụ trách nông nghiệp, và trưởng các thôn làng nơi có công trình nước sạch, công trình thủy lợi, trên địa bàn huyện có thêm kỹ năng quản lý công trình và kiểm tra, giám sát cấp bù thủy lợi phí.
 
                                                                   Nguyễn Hiền - Đài TTTH


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275