CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Huyện Đak Pơ từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Huyện Đak Pơ từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ngày đăng bài: 27/08/2013
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm (2005-2010) đạt 13,03%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 19,3% năm 2005 lên 27,9% năm 2010,thương mai dịch vụ tăng từ 25,2% lên 27,8%, nông-lâm nghiệp từ 55,5% giảm còn 44,3%, kinh tế Đăk Pơ ngày càng có sự thay đổi về “diện mạo” góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Gia Lai.
Tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn huyện liên tục tăng, từ năm 2005-2010 thực hiện trên 336 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 16%. Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, làm thay đổi khá nhanh bộ mặt trung tâm huyện và các xã. Toàn bộ các tuyến giao thông liên xã và phần lớn các đường liên thôn, khu dân cư đã thông suốt trong mùa mưa, 100% số thôn, làng đã được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 99%, 80% dân số đã dùng được nước sạch. Ngân sách trên địa bàn năm 2010 tăng 1,56 lần so với năm 2005.
Trên nền tảng những kết quả đạt được trong giai đoạn 2006-2010, huyện Dăk Pơ đã xây dựng những mục tiêu chiến lược cụ thể về phát triển kinh tế trong giai đoạn mới 2011-2015 nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng của địa phương và hướng đến mục tiêu từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đồng bộ cùng các địa phương trong tỉnh.
Ông Bùi Bá Sơn- Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ cho biết, giai đoạn mới mục tiêu hướng tới là nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phần đấu đạt mức tăng trưởng GDP hàng năm từ 13,2% trở lên. Trong đó, nông-lâm nghiệp tăng 7,0%, công nghiệp- xây dựng tăng 16,6%, thương mại-dịch vụ tăng 16,8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông-lâm nghiệp,công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ với tỷ trọng lần lượt là nông - lâm nghiệp 39%, công nghiệp - xây dựng 29,2%, thương mại-dịch vụ 31,8%. Tăng thu ngân sách hàng năm 15%. Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách để huy động vốn đầu tư toàn xã hội cho đầu tư phát triển; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh cơ khí hóa trong nông nghiệp; Tăng cường quản lý và khai thác hợp lý có hiệu quả nguồn tai nguyên thiên nhiên; Xử lí nước thải, rác thải ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường; Tranh thủ các nguồn vốn, phát huy nội lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu nông thôn mới trong toàn huyện…
Để hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn mới, chính quyền huyện Đăk Pơ đã tiến hành xây dựng những chương trình hành động cụ thể: Quy hoạch vùng chuyên canh mía, mỳ, ngô lai, rau xanh của huyện theo hướng bền vững; Tiếp tục đầu tư phát triển các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Phú An, khu du lịch sinh thái đồi thông Hà Tam, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn huyện, ưu tiên phát triển các ngành nghề chế biến lương thực thực phẩm; Quy hoạch và phát triển quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp của huyện, các khu hành chính, khu dân cư ở trung tâm huyện, xã; Ưu tiên đầu tư vào các hạng mục, công trình thiết yếu như giao thông, thủy lợi, giáo dục,…kết hợp cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 nhằm tạo động lực cho quá trìinh phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác đào tạo lao động, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn…
Bằng định hướng cụ thể và giải pháp rõ ràng trong khai thác tiềm năng nội tại, tương lai sẽ mang lại “luồng sinh khí mới” cho Đắk Pơ trong thời hội nhập./.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275