CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hướng dẫn sản xuất vụ Đông xuân 2014-2015

Hướng dẫn sản xuất vụ Đông xuân 2014-2015

Ngày đăng bài: 21/11/2014
Theo Dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Tây Nguyên thì tình hình khí hậu thời tiết vụ Đông Xuân 2014-2015 là hết sức phức tạp, khả năng thiếu nước cho sản xuất là khá nghiêm trọng. Trước tình hình đó, để sản xuất thắng lợi vụ Đông Xuân 2014-2015 các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã khuyến cáo nhân dân tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa chín và hoa màu vụ Mùa 2014 và chuẩn bị đất, giống và phân bón… gieo trồng khi đất đủ độ ẩm.
          - Lịch gieo trồng trong vụ:  
          + Cây lúa tập trung từ ngày 15/12/2014 đến ngày 05/01/2015.
+ Các cây trồng khác: mía, cây hàng năm khác... tranh thủ làm đất sớm khi đất còn đủ độ ẩm, gieo trồng trước ngày 15/12/2014 nhằm hạn chế thiệt hại do thiếu nước có thể xảy ra ở giai đoạn cuối vụ.
- Cơ cấu một số giống gieo trồng chủ yếu trong vụ:
+ Giống lúa ngắn, trung ngày (Thời gian sinh trưởng từ 90-120 ngày): Giống chủ lực Q5, OM6976, ML48, TH6, OM4900, OM7347; Giống bổ sung ML202, Hương cốm 1; Giống triển vọng CXT30; Giống lúa lai Nhị ưu 838, TH3-3, Bio 404.
          + Giống ngô lai có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, năng suất cao và khả năng chống hạn tốt: Bioseed 9698, C919, CP333.
          + Giống mía: 30% giống chín sớm K95-84, K95-156; 70% giống chín trung bình và muộn LK92-11, Suphanburi 7.
- Bên cạnh đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp:
          + Kỹ thuật canh tác: gieo sạ lúa tiết kiệm giống ở mức 120-140 kg giống/ha (lúa thường); đẩy mạnh việc sử dụng giống lúa xác nhận, áp dụng quy trình sản xuất phù hợp, “ba giảm, ba tăng”: giảm giống, phân bón, thuốc BVTV; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả; “một phải, năm giảm”: phải sử dụng giống xác nhận; giảm giống, nước, phân bón, thuốc BVTV và giảm tổn thất sau thu hoạch”  nhằm đạt được năng suất, chất lượng và giảm chi phí, hạ giá thành, tăng lợi nhuận, giảm ô nhiễm môi trường; sử dụng hợp lý và hiệu quả phân bón tổng hợp NPK có bổ sung trung lượng, vi lượng; bón phân phải tuân theo phương pháp 4 đúng (đúng loại phân, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách); thực hiện IPM, sử dụng giống chống chịu sâu bệnh và sử dụng các biện pháp tổng hợp để cây sinh trưởng, phát triển tốt; sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng và nồng độ); giảm sử dụng thuốc BVTV (số lần phun, lượng thuốc sử dụng…) đối với từng đối tượng dịch hại theo sự khuyến cáo của cơ quan BVTV.
+ Quản lý nguồn nước: có kế hoạch tưới tiết kiệm, phù hợp, đảm bảo đủ nước tưới trong vụ; không sản xuất ở những vùng nguy cơ thiếu nước cao, dễ bị thất thu do không có nước tưới; triển khai quyết liệt thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang trồng ngô, lạc, rau màu và cây ngắn ngày khác; làm tốt công tác phòng chống cháy mía vào mùa khô.
Trần Ngọc Yến - Phòng NN&PTNT


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275