CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày đăng bài: 16/03/2017
Chiều ngày 15/3/2017, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017. Đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện, Chủ trì Hội Nghị. Tham dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện; thành viên Tổ tổng điều tra kinh tế huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo và công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

HN-dieu-tra-kinh-te.jpg

Hội nghị đã nghe bà Ngô Thị xuân Tâm - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện triển khai một số văn bản của Trung ương, tỉnh có liên quan và giới thiệu tóm tắt phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Theo đó, cuộc tổng điều tra được tiến hành theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ ngày 01/3/2017 đến ngày 30/5/2017); giai đoạn 2 (từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/7/2017) nhằm thu thập thông tin cơ bản đánh giá sự phát triển về số lượng và cơ sở lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, làm cơ sở để địa phương lập kế hoạch, quản lý, chỉ đạo và điều hành trên địa bàn huyện.
Các đại biểu dự họp tập trung thảo luận, bàn biện pháp triển khai thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện năm 2017. Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra để người dân, các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án tổng điều tra, các quy trình, nội dung của phiếu điều tra, thu thập thông tin đảm bảo đầy đủ, kịp thời, không trùng lắp, không bỏ sót, bảo đảm thực hiện đúng nội dung, các khâu, các bước và đảm bảo thời gian theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh. Việc tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng cần đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, ưu tiên những người có sức khỏe, trình độ tiếp thu, có kinh nghiệm, nhiệt tình và được tham gia đầy đủ, tiếp thu có hiệu quả các lớp tập huấn nghiệp vụ do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện tổ chức để phục vụ tốt cuộc tổng điều tra; công tác kiểm tra, giám sát phải chú trọng, thực hiện thường xuyên, đột xuất từ khâu lập bảng kê điều tra, tập huấn nghiệp vụ, thu thập và tổng hợp nhanh số liệu điều tra tại địa phương; Chi cục Thống kê huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của các xã, thị trấn hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ điều tra, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tiến hành điều tra đảm bảo đúng thời điểm.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275