CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả sản phẩm OCOP năm 2020

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả sản phẩm OCOP năm 2020

Ngày đăng bài: 02/01/2021
Sáng ngày 31/12/2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả sản phẩm OCOP năm 2020 trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện; tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện UBMTTQVN và các đoàn thể huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn và các chủ thể sản phẩm OCOP huyện năm 2020, các chủ hộ nông dân sản xuất - kinh doanh các mặt hàng có triển vọng tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Trong năm 2020, trên địa bàn huyện có 3 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai đó là Sản phẩm sữa chua nếp cẩm nhà làm Thiên An, rượu ghè H’Tuyết và sữa chua nếp cẩm nhà làm Anh Minh. Tại Hội nghị, các chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP huyện năm 2020 đã có những chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giúp cho các chủ thể OCOP trên địa bàn huyện có cơ sở triển khai tốt hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện chúc mừng chủ thể có sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP năm 2020, đồng thời đề nghị UBND cấp xã cần quan tâm, tập trung và tích cực hơn nữa trong nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình OCOP, rà soát để phát hiện và phát triển sản phẩm đặc trung của địa phương; đồng thời yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP trong những năm tiếp theo.
Ngọc Yến


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275