CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hội nghị tập huấn ý tưởng kinh doanh, tư vấn hỗ trợ cho cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP

Hội nghị tập huấn ý tưởng kinh doanh, tư vấn hỗ trợ cho cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP

Ngày đăng bài: 26/12/2019
Sáng ngày 26/12/2019, phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn ý tưởng kinh doanh, tư vấn hỗ trợ cho cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện năm 2019 cho hơn 90 cán bộ, công chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có triển vọng tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện.
h1.png

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lê Quốc Duẩn - cán bộ Tổ OCOP tỉnh Gia Lai giới thiệu những thông tin hết sức cơ bản về Chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong đó tập trung công tác quản lý, triển khai thực hiện Chương trình, hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP hàng năm; hình thành, tái cơ cấu hợp tác xã, doanh nghiệp, nghiên cứu và phát triển sản phẩm; năng lực hỗ trợ, tư vấn trực tiếp tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP. Cách thức xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh, kiến thức về kinh doanh, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh, kiến thức về thị trường và Makerting sản phẩm hàng hóa và sản phẩm OCOP. Hướng dẫn phương pháp phát triển, cải tiến sản phẩm; thành lập và phương pháp quản lý, vận hành các loại hình tổ chức kinh tế. Tư vấn cho các tổ chức kinh tế và các cơ sở sản xuất về thực hiện phân tích thị trường, cung cầu sản phẩm, phân tích điểm mạnh, điểm yếu về sản phẩm; đánh giá rủi ro trong phát triển và thương mại hóa sản phẩm; xây dựng câu chuyện sản phẩm, kết nối thị trường.
Qua đó, các đại biểu có cơ hội trao đổi cụ thể về việc xây dựng ý tưởng kinh doanh, phát triển sản phẩm đối với các sản phẩm mà cơ sở đang sản xuất, kinh doanh; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Kết thúc tập huấn, ông Nguyễn Hiệp - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn quản lý, hỗ trợ các cơ sở xây dựng ý tưởng kinh doanh, phát triển sản phẩm OCOP của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới huyện nhà.
                                                          Ngọc Yến - phòng Nông nghiệp và PTNT
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275