CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hội nghị bàn giải pháp hoàn thành Chương trình Nông thôn mới năm 2020

Hội nghị bàn giải pháp hoàn thành Chương trình Nông thôn mới năm 2020

Ngày đăng bài: 07/11/2020
Chiều ngày 05/11/2020, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đak Pơ giai đoạn 2016-2020, đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn và bàn giải pháp hoàn thành Chương trình năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã trên địa bàn huyện.

 
z2173361448794_21c7fc0f6cc2db8df965a1303b4143f5.jpg
Từ đầu năm 2020, với sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cấp chính quyền và nhân dân, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn huyện đã huy động được 51.832,7 triệu đồng để thực hiện chương trình nông thôn mới. Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020; tổ chức tập huấn ý tưởng kinh doanh, tư vấn hỗ trợ cho cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP cho 167 người. Phân công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn các xã An Thành, Yang Bắc, Ya Hội hoàn thành tiêu chí hộ nghèo, nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Phân bổ 1.008 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp chương trình để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 04 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, theo Bộ tiêu chí mới, xã An Thành đạt 14/19 tiêu chí, xã Yang Bắc đạt 13/19 tiêu chí, xã Ya Hội đạt 13/19 tiêu chí, xã Hà Tam đạt 17/19 tiêu chí, xã Tân An đạt 19/19 tiêu chí, xã Cư An đạt 18/19 tiêu chí, xã Phú An đạt 19/19 tiêu chí; huyện đã đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Với mục tiêu, năm 2020 huyện Đak Pơ sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới thì những việc còn phải làm rất nhiều.
Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu từ đây đến cuối năm 2020 các xã phải hoàn thành tất cả các tiêu chí xã nông thôn mới còn lại chưa đạt, ngoại trừ tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí hộ nghèo cố gắng hết sức để đạt mức có thể.  

z2173361452028_06b93613febba986d67016d24b3c0ce4.jpg
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện yêu cầu các xã, các ngành tiếp tục chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chương trình; tập trung, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chương trình năm 2020.
Lệ Thanh – Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275