CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hội nghị Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014

Hội nghị Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014

Ngày đăng bài: 16/01/2015
Sáng ngày 15/01/2015, UBND huyện Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực cùng chủ trì Hội nghị; các thành viên Ban Chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy các xã và các đơn vị bộ đội chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Năm 2014, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt kết quả khá toàn diện, rõ nét cả chiều rộng và chiều sâu. Trong đó, xã Tân An được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; 03 xã: Cư An, Phú An, Hà Tam các tiêu chí đạt chuẩn tăng lên đáng kể so với năm 2013 (Hà Tam đạt 19/19 tiêu chí tăng 8 tiêu chí, Cư An đạt 18/18 tiêu chí tăng 4 tiêu chí, Phú An đạt 18/18 tiêu tăng 6 tiêu chí). Đã tổ chức được 11 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; xây dựng, sửa chữa nâng cấp được 06 nhà văn hóa thôn làng, 02 nhà văn hóa xã, 02 sân thể thao thôn làng, 11 trường học, 01 trạm Y tế xã;… Trong năm 2014, tổng nguồn vốn triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là hơn 47.645,31 triệu đồng; trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình 5.298 triệu đồng, vốn lồng ghép 38.301 triệu đồng, nhân dân đóng góp 4.046 triệu đồng; làm mới 1.431m đường trục xã, 6.313m đường trục thôn làng, 3.800m đường ngõ xóm, 21.320m đường trục chính nội đồng; triển khai 03 mô hình trồng sản xuất nông nghiệp. Đời sống của người dân nông thôn được cải thiện nhất là phúc lợi cộng đồng, tỷ lệ hộ nghèo từ 16,44% cuối năm 2013 xuống còn 12,37% cuối năm 2014. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015: đề nghị tỉnh công nhận xã Hà Tam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014; 02 xã Phú An, Cư An đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015 và các xã còn lại đạt ít nhất từ 02 đến 04 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia.

10922138_906307849419750_701234179_n-(1).jpg

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian đến: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đến mọi người dân để nâng cao hơn nữa nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và mục tiêu cần đạt của Chương trình. Đề nghị UBND các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện và giữ vững những tiêu chí đã đạt; củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình nông thôn mới theo Quyết định 1996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh; Các cơ quan đơn vị được phân công phụ trách các xã phải phát huy tinh thần trách nhiệm, phải nắm bắt được thuận lợi, khó khăn của xã mình phụ trách để đề xuất huyện các giải pháp hỗ trợ...
Tại Hội nghị tổng kết, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 07 cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275