CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hội nghị Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018

Hội nghị Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày đăng bài: 15/11/2018
Sáng ngày 14/11/2018, Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có tổng số 40 lượt cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, gồm các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện Đak Pơ giai đoạn 2016-2020, các Trưởng thôn, làng của 7 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
TAP-HUAN-NTM-1.jpg

Hội nghị nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thôn, làng trong công tác tham gia thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Hội nghị đã phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới ban hành của Trung ương và của tỉnh về triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và giai đoạn 2018-2020, bao gồm:
- Quy định và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
- Tiếp tục hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới; thống kê, tổng hợp, báo cáo cơ cấu nguồn vốn và thực trạng xây dựng nông thôn mới theo biểu mẫu.
Tại Hội nghị, các đại biểu cơ sở đã chủ động chia sẻ một số kinh nghiệm trong thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là đối với hoạt động liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (thực hiện theo Quyết định 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới trong giai đoạn 2018-2020, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, vận động và vai trò của người đứng đầu Đảng ủy, chính quyền cấp cơ sở.
Trần Ngọc Yến – Phòng NN&PTNT huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275