CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng bài: 18/10/2016
Sáng ngày 17/10/2016, huyện Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện; Bí thư Đảng ủy các xã.

Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của hội nghị sơ kết 9 tháng công tác xây dựng nông thôn mới năm 2016, nhằm đánh giá lại công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo nông thôn mới từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là việc thực hiện xã hội hóa công tác toàn dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền vận động người dân và thực hiện công tác rà soát các tiêu chí đăng ký để phấn đấu thực hiện trong năm 2016.

image001-(1).jpg

Trong 9 tháng đầu năm 2016, UBND huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn để các xã xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký toàn huyện đạt từ 02 tiêu chí/xã/năm trở lên; công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Người dân đã nhận thức được mình làm vì mình, mình là chủ thể, nên phong trào phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, làm đường giao thông, kênh mương nội đồng... Nét nổi bật là huy động được mọi nguồn lực kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân được đặc biệt chú trọng, đã triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng cường liên kết, xây dựng và nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao như mô hình cánh đồng mía lớn…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Mai đánh giá cao Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở đã có nhiều tính sáng tạo, đồng thời đồng chí cũng đã nêu rõ những khó khăn, tồn tại và giải đáp những thắc mắc để ban chỉ đạo xã nắm rõ về cơ sở chỉ đạo thực hiện, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển xứng tầm thực hiện xã hội hóa toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường yêu cầu các xã, các ngành tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, chương trình xây dựng NTM; quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các xã đối với các tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đặc biệt, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thuyết phục người dân nhận thức rõ về mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới là huy động sức dân, người dân trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ các chương trình, từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới toàn dân chung tay chỉnh trang xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất đời sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trước mắt rà soát lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí đã đăng ký, chủ động đẩy nhanh tiến độ phân khai kế hoạch đầu tư các hạng mục công trình tại địa phương từ nguồn vốn trực tiếp của Chương trình nông thôn mới và các nguồn vốn khác được giao làm chủ đầu tư và thanh quyết toán theo quy định.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Văn phòng HĐND và UBND huyện
Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275