CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Nông thôn mới năm 2020

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Nông thôn mới năm 2020

Ngày đăng bài: 29/04/2021
Sáng ngày 28/4/2021, UBND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Huỳnh văn Hơn - PhóChủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các Ban HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã; các đơn vị quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định, kết cấu hạ tầng gồm giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch… được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhân dân từ đó nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Tuy nhiên, để tiếp tục xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí nâng cao còn gặp nhiều khó khăn như: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội bị gián đoạn; một số xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chưa duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng còn gặp khó khăn do nguồn kinh phí thực hiện lớn… Theo Kế hoạch năm 2021, huyện Đak Pơ phấn đấu 03 xã An Thành, Yang Bắc, Ya Hội đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xã Tân An đạt xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt huyện chuẩn nông thôn mới cuối năm 2021.
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những khó khăn và đưa ra giải pháp để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2021, nhất là các tiêu chí khó thực hiện như: tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, môi trường...
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, các ngành tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, chương trình xây dựng NTM; quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các xã, đối với các tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đặc biệt UBND các xã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tất cả các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2021; xây dựng kế hoạch thật cụ thể, rõ ràng về thời gian, nguồn lực thực hiện hoàn thành từng tiêu chí chưa đạt; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới.
 
Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275