CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Hiệu quả từ chương trình hỗ trợ bò đực giống nhảy trực tiếp

Hiệu quả từ chương trình hỗ trợ bò đực giống nhảy trực tiếp

Ngày đăng bài: 15/07/2019
Với kinh phí là trên 665 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện, huyện Đak Pơ đã triển khai chương trình hỗ trợ bò đực giống nhảy trực tiếp lai cải tạo đàn bò cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hai năm 2017 và 2018
Hieu-qua.jpg

Ông Nguyễn Hiệp, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đak Pơ cho biết, Với kinh phí là trên 665 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện, huyện Đak Pơ đã triển khai chương trình hỗ trợ bò đực giống nhảy trực tiếp lai cải tạo đàn bò cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hai năm 2017 và 2018. Theo đó, từ nguồn vốn trên, huyện đã mua 18 con bò đực giống có tỷ lệ máu lai  nhóm Zêbu từ 75% trở lên, hỗ trợ là hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các làng thuộc các xã Ya Hội; Yang Bắc; An Thành; Phú An và Hà Tam. Với hình thức, các hộ nhận nuôi bò đực giống phối và đẻ được 50 con bê con thì hộ nuôi sẽ sở hữu hoàn toàn con bò đực giống. Hộ nhận nuôi bò đực giống có quyền thu tiền của hộ dân khi cho bò đực nhảy giống cho các hộ có bò cái chờ phối, trừ hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ chính sách; mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần phối giống, số tiền này để hỗ trợ mua thêm thức ăn tinh cho bò đực giống.

Đến nay, sau hai năm triển khai chương trình đã có 60 con bò cái có chửa; trong đó đã sinh sản được 08 con bê con, chất lượng bê con đẹp, tỷ lệ lai cao.
                             Đặng Thị Tuyết Mai – Trung tâm VHTT&TT huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275