CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Cấp phát bò giống cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách

Cấp phát bò giống cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách

Ngày đăng bài: 25/07/2018
Trong 02 ngày 20-21/6/2018, Công ty Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai đã phối hợp với UBND huyện Đak Pơ tổ chức cấp phát bò giống cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại các xã khu vực II, III, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện thuộc Chương trình cấp hàng chính sách không thu tiền theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
cap-phat-bo-giong-1.jpg

cap-phat-bo-giong-2.jpg

cap-phat-bo-giong-3.jpg

Cụ thể, trong 02 ngày đã cấp phát được 60 con bò cái giống cho 60 hộ dân trên địa bàn các xã: Yang Bắc (17 con), Ya Hội (15 con), An Thành (11 con), Phú An (04 con), Thị trấn Đak Pơ (13 con). Trong đó, có 03 hộ thuộc đối tượng hộ gia đình chính sách, còn lại 57 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo.
Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực việc hỗ trợ bò giống đã góp phần giúp nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn có thêm điều kiện sản xuất, từng bước thay đổi giống vật nuôi hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Bế Thị Lãnh - Phòng Dân tộc.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275