CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Cấp phát 133 con bò giống tại các xã khu vực II, III và các làng đặc biệt khó khăn

Cấp phát 133 con bò giống tại các xã khu vực II, III và các làng đặc biệt khó khăn

Ngày đăng bài: 16/03/2017
Trong 02 ngày 14-15/3/2017, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi phối hợp với phòng Dân tộc, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cấp phát 133 con bò giống thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (33 con) và Chương trình cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách năm 2017 (100 con) cho các hộ nghèo thuộc xã khu vực II, III, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Cụ thể như sau:
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:
Xã Yang Bắc: 07 con.
Xã Ya Hội: 08 con.
Các làng: Hway (xã Hà Tam); Kuk Kôn, Bút, Kuk Đak (xã An Thành); Đêchơgang (xã Phú An); Leng Tô, Hven, Gliêk 1, Gliêk 2 (thị trấn Đak Pơ) mỗi làng 02 con.

image001.jpg

image002.jpg

- Chương trình cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách:
Xã Yang Bắc: 26 con.
Xã Ya Hội: 23 con.
Xã Hà Tam: 06 con.
Xã An Thành: 17 con.
Xã Phú An: 07 con.
Thị trấn Đak Pơ: 21 con.
Việc hỗ trợ bò giống sẽ góp phần giúp nhiều hộ nghèo, khó khăn có thêm điều kiện chăn nuôi, sản xuất, từng bước thay đổi giống vật nuôi hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Trần Thị Hằng – phòng Dân tộc


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275