CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Đak Pơ: Tập huấn ý tưởng kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP năm 2020

Đak Pơ: Tập huấn ý tưởng kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP năm 2020

Ngày đăng bài: 17/07/2020
Ngày 16/7/2020, tại Hội trường huyện phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn ý tưởng kinh doanh, tư vấn hỗ trợ cho cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP năm 2020. Tham gia tập huấn có 107 cán bộ, công chức huyện, các xã, thị trấn, đại diện các doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp, các cơ sở, chủ hộ nông dân sản xuất - kinh doanh các mặt hàng có triển vọng tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện.

 
h1.jpg
Tại đây, các đại biểu được nghe đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh giới thiệu những thông tin cơ bản về Chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong đó có các nội dung chủ yếu như cách thức xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh, kiến thức về kinh doanh, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh, kiến thức về thị trường và Makerting sản phẩm hàng hóa và sản phẩm OCOP; phương án kinh doanh, xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn phương pháp phát triển, cải tiến sản phẩm; thành lập và phương pháp quản lý, vận hành các loại hình tổ chức kinh tế… Đồng thời, các đại biểu có cơ hội trao đổi chi tiết về việc xây dựng ý tưởng kinh doanh, phát triển sản phẩm đối với các sản phẩm cụ thể mà cơ sở mình đang sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các sản phẩm đã đăng ký sản phẩm OCOP năm 2020 của huyện gồm rượu ghè, sữa chua nếp cẩm, chổi đót.
Qua buổi tập huấn giúp đại biểu hiểu rõ thêm và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.
                                                  Ngọc Yến - Phòng Nông nghiệp&PTNT


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275