CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn
XÃ TÂN AN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
XÃ TÂN AN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
Ngày 21/7/2014, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tân An thuộc huyện Đak Pơ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2013 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Thời gian công nhận từ năm 2014-2019. Việc công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 05 năm tính từ ngày ban hành Quyết định.


Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh...
Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2014
Sáng ngày 27/6/2014, tại Hội trường thị trấn Đak Pơ, Hội Nông dân huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2014 và Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào nông dân Gia Lai làm theo gương Bác (19/5/2011-19/5/2014). Tham dự Hội nghị có Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Hội nông dân các xã, thị trấn và 50 hội viên nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đại diện cho hơn 6.000 hội viên nông dân trên địa bàn huyện.


Huyện Đak Pơ từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Huyện Đak Pơ từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm (2005-2010) đạt 13,03%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 19,3% năm 2005 lên 27,9% năm 2010,thương mai dịch vụ tăng từ 25,2% lên 27,8%, nông-lâm nghiệp từ 55,5% giảm còn 44,3%, kinh tế Đăk Pơ ngày càng có sự thay đổi về “diện mạo” góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Gia Lai.

 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  >|


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275