CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022

Ngày đăng bài: 09/04/2022
Sáng ngày 08/4/2022, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022 và tuyên dương khen thưởng. Đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, chủ trì Hội nghị.

 
z3324881851492_5f13f3af538d73181d56b279c5f5d3b9-(1).jpg

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID 19 nhưng được sự quan tâm của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động để thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Kết thúc năm, tổng GRDP của tỉnh tăng 9,71% so với năm 2020; tổng diện tích gieo trồng đạt 557.685 ha, đạt 101,32% kế hoạch, tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi trên địa bàn có chuyển biến tích cực; đàn trâu tăng 1,92%, đàn bò tăng 4,12%, đàn heo tăng 8,64% cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.880,9 tỷ đồng, đạt 173,12% dự toán Trung ương giao, đạt 156,15% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 71,58% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 70.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,42 lần so với cùng kỳ. Có 412 trường học đạt chuẩn quốc gia; hơn 26 ngàn lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 36,95%. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  
Phát biểu phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Dự báo năm 2022 còn nhiều khó khăn, vì vậy phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua", Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19"; thi đua thực hiện thắng lợi các các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;… Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh. Đồng thời, căn cứ nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua, hưởng ứng sâu rộng đến đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.

h2.jpg

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275