CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử

Ngày đăng bài: 20/05/2016
Cùng với thành công của Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thì công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng góp phần quyết định sự thành công của cuộc bầu cử mà toàn huyện đã và đang tập trung thực hiện. trong thời gian qua Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng kế hoạch. Các hình thức tuyên truyền khá phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương.

DSC_0103-Copy.JPG
Tiểu phẩm “Cả nhà đi bầu cử” trong chương trình tuyên truyền bầu cử ở cơ sở của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện
 
Trong giai đoạn gần đến ngày bầu cử, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tập trung tuyên truyền những nội dung quan trọng nhất của giai đoạn này là mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tuyên truyền tiêu chuẩn người đại biểu Quốc hội, người đại biểu HĐND; quyền bầu cử của công dân, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các qui định về trình tự, thể thức bầu cử; tuyên truyền vận động cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, sáng suốt trong việc lựa chọn ứng cử viên, đồng thời không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.
Đến nay đã treo dựng được 49 tranh cổ động, 176 câu khẩu hiệu với tổng diện tích 726 m2. Treo 60 cờ Đảng, cờ Tổ quốc và 250 cờ trang trí các loại, tạo không khí sôi nổi cho ngày bầu cử. Tổ chức 9 buổi đưa thông tin về cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú như biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm kịch, tuyên truyền miệng, pa nô tranh cổ động… Thực hiện 11 buổi tuyên truyền bằng xe với hơn 500km đường đi. Các hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của người dân đối với cuộc bầu cử, qua đó đã chuyển tải thông tin kịp thời về cuộc bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tình thần tự giác của mọi công dân trong việc thực hiện công tác bầu cử.
 
                                                            Hữu Tín: Trung tâm VH-TT huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275