CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Tập huấn công tác Văn phòng cấp ủy

Tập huấn công tác Văn phòng cấp ủy

Ngày đăng bài: 12/08/2022
Ngày 11/8/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng cấp ủy năm 2022 cho bí thư hoặc phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; chuyên viên phụ trách công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn.

z3634972402957_66b02553cfa4577408f52927a252aeeb.jpg

Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được nghe Chánh Văn phòng Huyện ủy truyền đạt nội dung một số văn bản của Đảng liên quan đến các công tác soạn thảo văn bản, công tác văn thư, lưu trữ, thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí.
Qua lớp tập huấn góp phần giúp cán bộ làm công tác Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.
                                                          Tuyết Mai


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275