CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các chức vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ, nhiệm kỳ 2011 - 201

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các chức vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng bài: 09/09/2014
Ngày 25/8/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các chức vụ lãnh đạo chủ chốt Ủy ban nhân dân  huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) Hội đồng nhân dân huyện vừa qua, cụ thể:
Tại Quyết định số 667/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Nguyễn Trường - Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tại Quyết định số 668/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Huỳnh Văn Hơn, Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Đak Pơ.
Đồng thời, tại Quyết định số 666/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Bùi Bá Sơn, do nghỉ hưu theo quy định.
 
Lệ Thanh (VP HĐND&UBND huyện)


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275