CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Mở rộng dân chủ và đổi mới trong Đảng

Mở rộng dân chủ và đổi mới trong Đảng

Ngày đăng bài: 13/07/2015
Thực hiện kế hoạch đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ huyện Đak Pơ được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Liên quan đến sự kiện này, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí TRẦN HỮU ĐỨC - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ.
Untitled.jpg
Đồng chí TRẦN HỮU ĐỨC - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ.

* P.V: Thưa đồng chí, lần đầu tiên Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Đak Pơ là một trong những Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Xin đồng chí cho biết vì sao chọn Đảng bộ huyện Đak Pơ?
- Đồng chí TRẦN HỮU ĐỨC: Tỉnh ủy Gia Lai lựa chọn, quyết định Đảng bộ huyện Đak Pơ tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư  Huyện ủy, bởi các lý do sau:
Thứ nhất, so với mặt bằng chung của toàn tỉnh thì Đak Pơ vẫn còn là huyện nghèo. Nhưng sau 10 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay huyện Đak Pơ đã có nhiều thay đổi, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường và giữ vững; an ninh-chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn...
Thứ hai, nhiệm kỳ qua, tinh thần đoàn kết, dân chủ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn được phát huy; nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng luôn được duy trì; tinh thần tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng bộ và từng đảng viên mang tính xây dựng cao, tạo sự ổn định vững chắc trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tổ chức cơ sở Đảng được củng cố kiện toàn, đến nay toàn huyện có 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, tăng 6 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ, có 115 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ, hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết công tác xóa thôn, làng trắng đảng viên và chi bộ trong năm 2012. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2014, có 83,72% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tăng 3,72% so với năm 2010. Đặc biệt, Đảng bộ huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất nội bộ cao chính là điều kiện quan trọng cho việc thực hiện đại hội thí điểm thành công.
Thứ ba, quá trình tổ chức thực hiện, kết quả đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và việc tiến hành chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI của huyện được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo quy trình và hoàn thành sớm hơn kế hoạch.
Thứ tư, thời gian qua mặc dù trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt song toàn Đảng bộ có sự đoàn kết thống nhất cao, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, toàn thể Đảng bộ huyện nhận nhiệm vụ tổ chức đại hội thí điểm với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao cho.
* P.V: Thưa đồng chí, đại hội thí điểm sẽ tạo không khí gì khác so với các kỳ đại hội trước?
- Đồng chí TRẦN HỮU ĐỨC: Đại hội Đảng bộ chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân của huyện, có ý nghĩa rất quan trọng giữa 2 nhiệm kỳ; là thời điểm để toàn thể Đảng bộ đánh giá, nhìn nhận những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và đưa ra những giải pháp có tính chất quyết định đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, là dịp để toàn Đảng bộ lựa chọn những nhân tố tiêu biểu trong Đảng nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà đại hội đã đề ra.
Việc đại hội Đảng bộ trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy chưa được quy định trong Điều lệ Đảng. Do đó, để tổ chức đại hội thí điểm cần tập trung thực hiện tốt các yêu cầu của Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW
Đây là vấn đề mới nên trong thời gian qua Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tốt công tác tư tưởng; tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, toàn thể đảng viên toàn Đảng bộ huyện rất hoan nghênh chủ trương tổ chức đại hội thí điểm với tinh thần mở rộng dân chủ; nghĩa vụ, trách nhiệm của đảng viên được phát huy cao hơn trong mỗi sự lựa chọn, quyết định. Đây cũng là điều kiện tốt để toàn thể đảng viên nâng cao năng lực, trí tuệ, đạo đức, lối sống đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội thí điểm ở huyện đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây chính là yếu tố hàng đầu tạo nên thành công của đại hội, tạo tiền đề trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và quyết tâm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Do vậy tôi nhận thấy việc thực hiện chủ trương thí điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy là vấn đề mới, tạo không khí dân chủ và tinh thần đổi mới trong Đảng bộ.
* P.V: Thưa đồng chí, việc tổ chức đại hội thí điểm liệu có chọn được người có tài, có đức và xứng đáng hơn không?
- Đồng chí TRẦN HỮU ĐỨC: Đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy là nhằm tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ trực tiếp của đại biểu dự đại hội trong việc bầu cử. Chủ trương này cũng nhằm góp phần đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, mở rộng dân chủ trong Đảng thông qua việc bầu cử trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu tham dự đại hội, phù hợp với chủ trương mở rộng và phát huy dân chủ trong xã hội.
Chủ trương thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội sẽ phát huy nhiều mặt tích cực, nhất là có thể trở thành khâu đột phá trong quá trình đổi mới công tác cán bộ; mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên, đề cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ.
* P.V: Xin cảm ơn đồng chí.
Châu Thanh Tuấn - Văn phòng HĐND và UBND huyện
Theo: baogialai.com.vn


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275