CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Huyện đoàn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên

Huyện đoàn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên

Ngày đăng bài: 30/08/2023
Từ ngày 28-29/8/2023, Đoàn giám sát của Huyện đoàn do đồng chí Trần Vi Tình - Bí thư Huyện đoàn làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 tại UBND xã Phú An và xã Hà Tam.

h1.jpg

Tại các đơn vị, Đoàn đã tiến hành giám sát các nội dung: Công tác xây dựng và ban hành văn bản thực hiện Luật Thanh niên theo thẩm quyền; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; kết quả triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên về một số nội dung như thực hiện đối thoại với thanh niên, chính sách của Nhà nước đối với thanh niên tập trung tại các Điều 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26…. Qua giám sát cho thấy, các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên tham gia thực hiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên; chăm lo phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Chưa tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên; công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ còn ít, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu tại địa phương; tình trạng thanh niên thất nghiệp, thanh niên vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra,...

h2.jpg

Kết thúc các buổi làm việc, đồng chí Trần Vi Tình - Bí thư Huyện đoàn đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần bám sát hệ thống văn bản cấp trên ban hành để công tác triển khai thực hiện Luật thanh niên được xuyên suốt, đồng bộ và toàn diện; hằng năm tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp xã với thanh niên; quan tâm bố trí, tạo điều kiện về kinh phí và phát huy các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ thanh niên gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật Thanh niên; cần có sự lồng ghép các mục tiêu, chương trình phát triển thanh niên với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tăng cường các giải pháp, chính sách hỗ trợ thanh niên, nhất thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thúc đẩy sự phối kết hợp giữa các ban, ngành cơ quan chức năng trong thực hiện công tác thanh niên; tổ chức các phiên giao dịch việc làm cho đoàn viên thanh niên…
Huyện đoàn 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275