CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Huyện Đak Pơ chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế

Huyện Đak Pơ chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế

Ngày đăng bài: 16/05/2018
Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2018, UBND huyện Đak Pơ tổ chức họp bàn giải quyết việc cấp thẻ BHYT không đúng đối tượng và sai thông tin trên thẻ BHYT của các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Trọng Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; dự họp còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND và công chức theo dõi công tác LĐ-TB&XH, tư pháp - hộ tịch, dân tộc - tôn giáo, công an các xã, thị trấn.
bhyt.jpg

Theo báo cáo, công tác lập danh sách và cấp phát thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai kịp thời và có hiệu quả. Tuy nhiên, qua theo dõi hồ sơ tiếp nhận tại cơ quan BHXH huyện và kiểm tra thực tế tại một số làng đồng bào dân tộc thiểu số về việc cấp phát thẻ BHYT cho thấy: thẻ BHYT bị sai thông tin nhiều; việc lập danh sách cấp thẻ BHYT chưa đầy đủ; Nhận thức của đối tượng được thụ hưởng chính sách BHYT còn hạn chế, chủ quan, bảo quản thẻ BHYT không tốt, không kiểm tra thông tin trên thẻ BHYT ngay khi nhận để điều chỉnh kịp thời...; công tác quản lý và lưu trữ danh sách cấp phát thẻ BHYT chưa được đầy đủ, chặt chẽ. Việc phê duyệt hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình chưa thống nhất thông tin, dẫn đến sai sót; trẻ em dưới 6 tuổi vẫn còn tình trạng chưa được cấp thẻ BHYT; DTTS trình độ còn hạn chế, nhiều trường hợp không tự kiểm tra được thông tin trên thẻ BHYT với giấy tờ tùy thân có ảnh, chỉ khi đi khám chữa bệnh mới biết thông tin trên thẻ không đúng…
Nhằm khắc phục, giảm thiểu những sai sót trong công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT và đảm bảo cho người dân được cấp thẻ BHYT được thuận lợi khi đi khám chữa bệnh và thụ hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước theo quy định. Đồng chí Nguyễn Trọng Thủy yêu cầu: Các cơ quan, ban ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự kiểm tra, sử dụng và bảo quản thẻ BHYT. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công chức xã phụ trách công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc điều tra, rà soát, thu thập thông tin, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho người dân không bị sai sót. UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với Công an huyện, BHXH huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp rà soát, thống kê lại số đối tượng (tập trung người đồng bào dân tộc thiểu số) sai thông tin trên thẻ BHYT, đối tượng chưa được cấp thẻ BHYT, lập hồ sơ báo tăng và đính chính nhân thân theo quy định chậm nhất là ngày 30/6/2018 phải hoàn thành.
                                      Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275