CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Huyện Đak Pơ: Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa hiệu quả

Huyện Đak Pơ: Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa hiệu quả

Ngày đăng bài: 27/08/2013
Huyện Đak Pơ (Gia Lai) mới được thành lập đầu năm 2004, trên cơ sở chia tách huyện An Khê cũ thành Thị xã An Khê và huyện Đăk Pơ. Hiện nay toàn huyện có 8 xã bao gồm 62 thôn, làng; 6.817 hộ (đồng bào dân tộc thiểu số có 1.377 hộ). Nhằm nâng cao đời sống kinh tế và trình độ dân trí của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện đã tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và đã thu được những kết quả thiết thực...
Ban chỉ đạo huyện đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, đề ra lịch sinh hoạt mỗi năm hai lần, có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách theo dõi chỉ đạo, đôn đốc các xã. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động, bằng nhiều hình thức như thông tin lưu động, đài phát thanh truyền hình, các đoàn thể, thông qua các cuộc họp thôn làng... Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “làng văn hoá; “Tổ dân phố văn hoá” và phiếu đăng ký gia đình văn hoá đã được Ban vận động triển khai đến tận các hộ gia đình. Từ đó, các hộ gia đình, tổ dân phố, các làng tự giác đăng ký xây dựng gia đình, thôn, làng văn hoá...

Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động đã có sự phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tham gia lồng ghép các chương trình, nội dung của các phong trào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân: “Gia đình nông dân văn hoá” của Hội Nông dân, “Gia đình Cựu chiến binh văn hoá” của Hội Cựu chiến binh, “Gia đình văn hoá sức khoẻ” của ngành y tế, phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Làng thanh niên” của Đoàn Thanh niên; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, cần kiệm xây dựng đất nước” của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Theo đó, đã dấy lên phong trào yêu nước trên địa bàn.

Qua 3 năm triển khai phong trào trên địa bàn huyện (2004-2006) đã đạt được kết quả đáng mừng: Năm 2004, toàn huyện có 4.005 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), đạt tỷ lệ 58,75%; đạt GĐVH các cấp là 3.300 hộ, chiếm trên 80% số hộ đã đăng ký (trong đó có 312 GĐVH cấp tỉnh, 825 GĐVH cấp huyện và 2.129 GĐVH cấp xã có 61 GĐVH tiêu biểu xuất sắc được tham gia dự Hội nghị biểu dương của huyện. 8 GĐVH được chọn đi dự Hội nghị biểu dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh sắp tới.

Ông Nguyễn Nghệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho chúng tôi biết: Thời gian tới huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn công nhận danh hiệu gia đình văn hoá của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành. Phấn đấu năm 2007, trên 60% hộ gia đình được công nhận danh hiệu GĐVH, đến 2010 đạt 80%; trên 35% thôn, làng đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, thôn làng văn hoá.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275