CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

Ngày đăng bài: 29/03/2018
Chiểu 28/3/2018, tại Hội trường 2/9 Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Gia Lai. Đồng chí Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Phó Ban Thường trực và các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Gia Lai. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đak Pơ có đồng chí Nguyễn Trọng Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, các thành viên Ban VSTBPN huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
binh-dang-gioi-2.jpg

Theo Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017: Trong 10 năm ( từ 2007 - 2017), UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình 32-CTr/TU ngày 13/2/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; tích cực tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống Bạo lực gia đình, Pháp luật lao động, Tuyên truyền dân số, sức khỏe sinh sản, … Tổ chức các lớp tập huấn, Hội thảo tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới và các văn bản có liên quan được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Từ đó, nhận thức của người dân về bình đẳng giới ngày một nâng lên. Tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của chị em phụ nữ được cải thiện hơn trước, hộ nghèo có phụ nữ làm chủ hộ có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế  góp phần thoát nghèo bền vững. Công tác quy hoạch, bố trí, đề bạc đào tạo cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ được quan tâm. Vị thế phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò phụ nữ đối với phát triển kinh tế - xã hội nên đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ được cải thiện.
Để công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 đạt kết quả, kết luận Hội nghị, đồng chí Kpă Thuyên chỉ đạo: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2020. Tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tập huấn nghiệp vụ Bình đẳng giới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới hướng tới mục tiêu bình đẳng nam – nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. … tất cả nhằm bảo đảm về quyền lợi và nâng cao chất lượng đời sống cho nữ giới.
Tại Hội nghị, tỉnh đã tổ chức tặng Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho 3 tập thể và 02 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Bình đẳng giới giai đoạn 2007 - 2017. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Đak Pơ là một trong ba đơn vị được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen.
Phúc Ân – Phòng LĐTBXH huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275