CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Hội nghị tập huấn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Hội nghị tập huấn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Ngày đăng bài: 22/07/2020
Ngày 21-7, phòng Dân tộc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cho 20 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

h1.jpg

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt các nội dung về củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; công tác vận động thực hiện tốt các hương ước, quy ước ở thôn, làng, tổ dân phố; phát huy vai trò của người có uy tín trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước hiện nay....
Qua Hội nghị, giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của người dân tộc thiểu số trong thúc đẩy kinh tế - xã hội; giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
h2.jpg
Nhân dịp này,  phòng Dân tộc đã trao tặng 20 xuất quà cho người có uy tín, một phần quà trị giá 01 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Bế Thị Lãnh - Phòng Dân tộc


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275