CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Hội nghị tập huấn lý luận và kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Công đoàn

Hội nghị tập huấn lý luận và kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Công đoàn

Ngày đăng bài: 26/04/2023
Trong 2 ngày (25-26/4), Liên đoàn Lao động huyện Đak Pơ phối hợp với Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lớp tập huấn về lý luận và kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Công đoàn năm 2023.

image_50733057.jpg

98 học viên là cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động huyện được Tiến sĩ Hà Tài Sáu và Thạc sĩ Nguyễn Tất Năm, giảng viên Trung tâm Đào tạo phát triển xã hội - Trường Đại học Tôn Đức Thắng phổ biến, quán triệt nội dung các chuyên đề về một số nội dung trọng tâm về lý luận công tác Công đoàn; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; một số nội dung trọng tâm của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội; vai trò Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quán triệt, cập nhật, triển khai các văn bản, quy định liên quan đến Công đoàn...
Bên cạnh đó, các học viên cũng được bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở; kỹ năng tổ chức các hoạt động tại Công đoàn cơ sở.
Nguyễn Hiền


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275