CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện công tác văn hóa ở cơ sở

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện công tác văn hóa ở cơ sở

Ngày đăng bài: 16/05/2023
Ngày 15/5/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện Đak Pơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã phối hợp với UBND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác gia đình - phòng, chống bạo lực gia đình; hương ước, quy ước; xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ và công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn.

z4348601069243_045bfc4dbe3f3bcdf349737abdcadb62.jpg

Hội nghị tổ chức nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; cụ thể hóa và thực hiện đạt kết quả các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đối với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai triển khai các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác gia đình - phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; triển khai Bộ Tiêu chí ứng xử gia đình trong tình hình mới; hướng dẫn công tác triển khai, thu thập, xử lý, tổng hợp, báo cáo về công tác xây dựng Nông thôn mới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; hướng dẫn công tác xây dựng định hướng nội dung hương ước, quy ước, công tác kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước của các cộng đồng dân cư.
Duy Khoa


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275