CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

Ngày đăng bài: 28/04/2021
Sáng ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 
z2457500534443_0043eab5979a1276c8ee9bc968a06743.jpg
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện quán triệt các quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; một số vấn đề cần lưu ý trong việc tổ chức bầu cử ở địa phương như: Việc cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; bố trí điểm bỏ phiếu; các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử; kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin, báo cáo,... Đồng chí Lê Thị Thủy - Trưởng phòng Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, các đại biểu đã nêu và tập trung thảo luận những nội dung, vấn đề, tình huống thường xảy ra và đề ra các giải pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thực hiện bầu cử tại cơ sở như: việc ghi biên bản của tổ bầu cử, ban bầu cử; việc ghi danh sách cử tri; cách thức kiểm đếm phiếu theo phương pháp mới; thời gian mở hòm phiếu...
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong cùng một ngày. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc từng công việc cụ thể theo trình tự và quy định của Luật Bầu cử, nhằm bảo đảm tính chính xác, hiệu quả của cuộc bầu cử. Đặc biệt, các thành viên ban bầu cử của mỗi cấp bầu cử cần nghiên cứu, nắm vững nghiệp vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Bầu cử để thực hiện hiệu quả công tác bầu cử. Các đơn vị cần lựa chọn những người có kinh nghiệm tổng hợp để giúp ban bầu cử tổng hợp nhanh, chính xác kết quả bầu cử ở từng đơn vị bầu cử.
                             Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275