CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng bài: 17/06/2020
Chiều ngày 17-6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và 17 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 
76706706_2234873620139255_74995222819373056_n.jpg
Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 toàn tỉnh là 3.820 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư tính số liệu giải ngân là trên 3.365 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện tính đến ngày 15/6/2020 là 1.116,58/3.365,326 tỷ đồng, đạt 33,2% kế hoạch; giải ngân đạt 1.024,15/3.365,326 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch. Số dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn là 30 dự án với tổng kế hoạch vốn là 485,478 tỷ đồng; số dự án chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2020 là 62 dự án với tổng kế hoạch vốn là 1.459,227 tỷ đồng.
Tại cuộc họp, các chủ đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai các dự án của đơn vị và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, chủ yếu là chưa được phân bổ vốn và chưa ứng được vốn dẫn đến việc chưa thể giải ngân; một số dự án vướng giải phóng mặt bằng…
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng ghi nhận những nỗ lực của các chủ đầu tư và đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục cố gắng để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020. Đối với những vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng với ngành thuế tiếp tục đôn đốc các nguồn thu, nhất là tiền sử dụng đất. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát lại các dự án, dự án nào chậm trễ thì xem xét cắt vốn, điều chuyển vốn sang các dự án đáp ứng tiến độ và có khối lượng. Các địa phương có thể tạo nguồn, cần chủ động hơn, linh hoạt hơn trong việc sử dụng nguồn vốn của mình, như ứng trước vốn để giải ngân cho các dự án và tỉnh sẽ hoàn trả lại sau. Đối với các dự án vốn ngân sách trung ương năm 2020, nếu đến ngày 30-9 mà có tỷ lệ giải ngân dưới 60% sẽ bị cắt giảm, điều chuyển kế hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
Ngọc Huyền 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275