CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Hội Chữ thập đỏ huyện tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ cơ sở

Hội Chữ thập đỏ huyện tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ cơ sở

Ngày đăng bài: 10/08/2020
Ngày 07/8/2020, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Chữ thập đỏ cho 40 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

78765e6fd59629c87087.jpg

Trong thời gian một ngày, học viên được nghe lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo một số nội dung về kết quả thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đồng thời hướng dẫn một số nội dung để tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới; một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TƯHCTĐ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ (khóa IX) về “Nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt nam” và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ “nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Thường trực huyện Hội còn truyền đạt  một số kỹ năng trong công tác Hội như: Kỹ năng vận động chính sách, nguồn lực và truyền thông trong công tác Hội.
Hội nghị tập huấn là hoạt động thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Hội Chữ thập đỏ qua đó giúp cán bộ, hội viên cơ sở nắm rõ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
                                                          Kim Hoàng - Hội CTĐ huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275