CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Công bố Quyết định thanh tra Chương trình 135 tại huyện Đak Pơ

Công bố Quyết định thanh tra Chương trình 135 tại huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 02/03/2020
Sáng ngày 02/3/2020, tại phòng họp UBND huyện Đak Pơ, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã công bố Quyết định số 84/QĐ-BDT ngày 13/02/2020 của Ban Dân tộc về thanh tra Chương trình 135 từ năm 2016-2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại huyện. Đồng chí Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc chủ trì buổi công bố; về phía UBND huyện có đồng chí Nguyễn Trường  - Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị và đại diện UBND các xã, thị trấn.
87477579_2315316765428273_9123522770301353984_n.jpg
Theo Quyết định số 84/QĐ-BDT, Ban Dân tộc sẽ tiến hành thanh tra các nội dung về: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; dự án đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở; dự án duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 tại huyện; thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến hết năm 2019; thời hạn thanh tra 25 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; Đoàn thanh tra gồm 03 thành viên do ông Lê Đình Thọ, Phó Chánh thanh tra Ban Dân tộc làm Trường đoàn.
Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Ban Dân tộc, mục đích là nhằm giúp cho địa phương, các ngành nắm bắt lại toàn bộ quá trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện qua đó nêu ra những tồn tại, hạn chế để từ đó rút kinh nghiệm làm cơ sở để thực hiện chương trình trong giai đoạn tiếp theo. Với mục đích trên, đồng chí Kpă Đô yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm khắc tất cả các quy định, quy chế của đoàn thanh tra  cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra; trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, đồng chí Kpă Đô đề nghị UBND huyện phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu, bố trí đầu mối liên hệ với Đoàn làm việc có hiệu quả để  kết quả thanh tra phản ánh đúng bản chất sự việc một cách công tâm, khách quan và có những kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những chính sách còn bất cập liên quan đến các nội dung Chương trình 135, tạo tiền đề để thực hiện tốt hơn chương trình trong giai đoạn tiếp theo.
                                                                   Lệ Thanh – Văn phòng


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275