CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2010 - 201

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày đăng bài: 04/12/2014
Ngày 02/12/2014, tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XIV (mở rộng) đã công bố Quyết định số 1455-QĐNS/TW ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 


image001.jpg
Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Nguyễn Thái Bình và đồng chí Trần Hữu Đức

 Ảnh: Đăng Vũ
 
Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2010 - 2015:
- Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
- Đồng chí Trần Hữu Đức, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
      Theo: tinhuygialai.org.vn


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275