CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tại huyện Đak Pơ

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tại huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 28/10/2021
Sáng ngày 27/10/2021, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đak Pơ về việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh. Làm việc với Đoàn có các Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

 
z2880437666920_f41936ae268f9b42c181903004779263-(1).jpg
Trên cơ sở các quy định của Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020, HĐND huyện Đak Pơ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 quy định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn huyện Đak Pơ. Theo đó, UBND huyện Đak Pơ đã chủ động xây dựng phương án thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương đúng quy định, phù hợp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đồng thời bám sát phân cấp quản lý kinh tế-xã hội. Dù vậy, qua thực hiện đã nảy sinh một số bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Một số nhiệm vụ chi quy định tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND chưa phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Các chế độ chi mới khác khi tỉnh ban hành nhưng không bổ sung kinh phí cho địa phương dẫn đến cấp huyện, cấp xã gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn để đảm bảo nhiệm vụ chi; giao thêm biên chế giáo viên nhưng cũng không được bổ sung thêm kinh phí…
Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát, UBND huyện đề nghị thời gian tới, tỉnh cần có cơ chế đặc thù riêng trong việc phân bổ ngân sách đối với địa phương có dân số thấp, nguồn thu ngân sách Nhà nước thấp; quan tâm bổ sung có mục tiêu thêm các lĩnh vực chi cho huyện như chỉnh trang đô thị, sự nghiệp kinh tế; tăng thêm định mức chi cho sự nghiệp giáo dục, an ninh-quốc phòng đảm bảo phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn tiếp theo…
Qua giám sát, đồng chí Trương Văn Đạt - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của huyện Đak Pơ, đồng thời đồng chí  đề nghị các đơn vị chuyên môn cần quan tâm có sự điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Ngoài ra, việc phân bổ ngân sách trong thời gian tới cũng cần có sự điều chỉnh cụ thể cho từng lĩnh vực để các địa phương trong tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.
Ngọc Huyền - VP HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275