CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Đak Pơ hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đak Pơ hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng bài: 16/05/2019

Từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 14/5/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Pơ đã chỉ đạo, hướng dẫn 08/08 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội cấp xã, thị trấn, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, với 02 đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm là Hội LHTN Việt Nam thị trấn Đak Pơ và xã Phú An. 


tong-ket-Dai-Hoi-LHTN-1.jpg
Quang cảnh Đại hội Hội LHTN VN xã Yang Bắc
 
Đánh giá công tác tổ chức Đại hội, 08/08 đơn vị xã, thị trấn đã thực hiện đúng Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. Các đơn vị đã chuẩn bị tốt về mọi mặt. Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban ngành đoàn thể và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của thanh niên khắp các xã, thị trấn trong toàn huyện.
 
tong-ket-Dai-Hoi-LHTN-2-(1).jpg
Đ/c Đỗ Huy Dũng, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN huyện
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Về tiến độ đại hội, 100% các đơn vị tổ chức đúng thời gian, thời lượng quy định với những nội dung thiết thực, cụ thể: Về báo cáo nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ mới, các địa phương, đơn vị đã có nhiều đổi mới về nội dung, ngắn gọn, đánh giá đúng và sát với kết quả thực tế đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; Về nhân sự tham gia Ủy ban Hội khóa mới đã được đổi mới, cấp ủy, chính quyền luôn có sự chỉ đạo sâu sát và tạo mọi điều kiện nên thành phần và cơ cấu tham gia Ủy ban Hội khóa mới được đa dạng, thể hiện được sự đại diện rộng rãi cho các tầng lớp thanh niên; các chức danh của Hội được cơ cấu hợp lý, đa số các đơn vị cơ cấu đồng chí Phó Bí thư đoàn cùng cấp đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch Hội được cơ cấu trong Ban Thường vụ Đoàn.
 
tong-ket-Dai-Hoi-LHTN-3.jpg
Ủy ban Hội xã Hà Tam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
 
Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện sẽ tập trung các hoạt động chuẩn bị để tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Pơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến tổ chức vào ngày tháng 7/2019./.
     Xuân Dũng - Huyện đoàn Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275