CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND tỉnh Gia lai tuyển dụng công chức năm 2020

UBND tỉnh Gia lai tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng bài: 02/07/2020
Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1363/KH-UBND về tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai.

Theo Kế hoạch, tổng số chỉ tiêu theo vị trí việc làm cần tuyển dụng năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 146 người, trong đó cấp tỉnh có nhu cầu tuyển dụng 73 công chức, cấp huyện có nhu cầu tuyển dụng 73 công chức; những người có nguyện vọng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Gia Lai có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 3 Mục II Kế hoạch số 1363/KH-UBND; đồng thời, theo Thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai người dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và kèm theo bản giấy phô tô các loại giấy tờ theo quy định để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển nộp trong giờ hành chính vào các ngày làm việc, thời gian nộp đến hết ngày 07/8/2020.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275